PRAVIDLA SGA

Aliance a smlouvy
1. Aliance jsou povoleny maximálně 2 členné, ale nejsou povinné. Můžete být i bez aliance,
ale potom nesmíte vypomáhat, žádné jiné rase jakýmkoliv způsobem, stejně tak jako nesmí
jiné rasy vypomáhat Vám.

a) Rasy v alianci musí mít smlouvy jinak je vztah pakt neplatný.
b) Rasy bez smlouvy mají 24 hod výpovědní povinnost na VIPp + pošlou ID výpovědi do
pošty vůdci rasy které vypověděl.
c) Agresor – nemá narok na reparace - rasa která vypověděla smlouvu, přepnula na vztah war
jako první, šla pomoc svému spojenci. /Vždy je podstatný poslední krok /
d) Rasa která započne war to musí oznámit na VIPp + pošle započetí war do pošty vůdci rasy.
f) Rase která má vztah war nesmí být vypovězená smlouva. Rasa která má vztah war, nesmí
vypovědět taktéž smlouvu, pokud se nejedná o alianční pomoc. (viz. bod č.2)

2. Smlouvy nejsou povinné kromě ali spojenců. Vůdci budou mít možnost dávat adminské smlouvy,
které budou zveřejněny na OA v daném věku. Tyto smlouvy bude admin hlídat s veškerými body.
Mohou si napsat svoje smlouvy a ty admini řešit nebudou, pouze se budou zajímat o přepnutí
vztahu na válka a napadení přes smlouvu. Jinak si budou muset vůdci prosazovat tuto smlouvu
a nároky v ní uvedené mezi sebou, bez účasti admina.
Rozhodnutí admina bude nezvratné a respektované. (což bylo odhlasováno ve vesmírném referendu)
Alianční smlouva je nadřazená, nade vším avšak při porušení ostatních smluv dochází
samozřejmě k potrestání.
Body ve smlouvách omezující jakkoliv alianční smlouvu a vojenskou či ekonomickou pomoc
mezi aliancemi jsou neplatné.

3. Nadalianční spolčování je zakázáno a bude tvrdě trestáno. Nad tímto bude dohlížet
admin (Kutyslav), který bude mít možnost zakázat válku atd.
(Toho bude využíváno pouze v závažných případech a to se souhlasem minimálně 3 adminu)

War
4. Války mohou být vedeny jen způsobem - Ali vs Ali (1:1, 2:1, 1:2, 2:2)
Rasa bez aliance může mít war (1:1, 2:1)
Je zakázáno přepnout vztah k jiné alianci, než s kterou máte válku.
Ali spojenec se může do war zapojit, bez vypovězení smlouvy k nepříteli, pokud písemně na SGA
o pomoc jeho aliance požádá.
Poté musí oznámit, vůdci nepřátelské strany a na VIPp, že jde pomoci vojensky:
minimálně 24 hodin před přepnutím na vztah war.

5. Pravidla pro skupiny expert, hráč, učím se.
5.1. Pravidla pro Skupinu "expert" [1-8 rasa]
a) Rasy mohou vyhlásit / válčit pouze rase ve skupině "expert".
b) Pokud rasa spadne ze skupiny expert rasa má 24 hodin na to aby se navrátila na do skupiny.
Pokud se jí to nepovede rasy jsou povinné válku ukončit.

5.2. Pravidla pro Skupinu "Hráč" [9-12 rasa]
a) Rasy mohou vyhlásit / válčit pouze se skupinou "expert" nebo "hráč".
b) Pokud rasa s této skupiny spadne do "Učím" a druhá rasa je ve skupině expert dochází
k okamžitému ukončení války.

5.3. Pravidla pro Skupinu "Učím" [13-16 rasa]
a) Rasy mohou vyhlásit / válčit se všemi skupinami.
b) Pokud rasa napadne skupinu expert tak se na ní nevztahuje pravidlo o okamžitém ukončení války

6. Rasa po war bude mít automaticky ochranu 48 hod.
Pokud se vůdci nedomluví jinak, bere se v potaz jen pošta na SGA.

7. Pěchota může mít rozdíl mezi útokem a obranou nejvýše 60%. Omezení zajišťuje systém.
Max možný si můžete spočítat takto: min_level_pechy*2.6
Např.: 10/4 | 4/10 | 12/5 | 5/12 | 16/6 | 6/16 | 24/10 | 10/24

Pohyb naquadahu
8. Posílání naquadahu mimo alianci je zakázáno.
Pokud rasa pošle naquadah jiné rase bude bez náhrady smazán a vůdci udělena ostuda na 5 dní.
Platí i pro přeposílání. Toto se netýká posílání naqu v rámci aliancí.

9. Rasa může za 24 hodin přijmout / poslat maximálně 1 000 000 000 kg naquadahu.
Toto pravidla je platné pouze při reparacích mezi rasami.

Planety
10. Cena planety v obchodě bude omezena:
do 30 dne věku
Maximální cena planety může být dvounásobek maximálního počtu měst
(např. planeta má 80/130 měst, prodat jí lze nejvýše za 260M)
od 30 dne věku
Maximální cena planety může být čtyřnásobek maximálního počtu měst
(např. planeta má 80/130 měst, prodat jí lze nejvýše za 520M)

11. CP (centrální planeta)
Rasy mají pět dní od počátku věku na rozdání CP po své rase. Pokud tak neučiní CP,
budou odebrány směrem k adminům.
Pokud hráč klesne pod 14 planet, je vůdce povinen CP přesunout do 24 hodin k hráči,
který neporušuje tento bod.

Všeobecné pravidla
12. Zmrazit se může maximálně 10% hráčů v rase nebo 20% planet rasy.
Jakmile dojde k překročení jednoho z těchto 2 bodů bude hráč, který toto poruší tvrdě potrestán,
ostuda až smazání planet. Hráč je povinen předem upozornit admina Kutyslav do pošty a uvést
důvod a délku zmražení. Nesmí být aktivní po celou dobu zmražení.
Adminé nebudou kontrolovat zda hraje na jiných hrách což bylo odhlasováno v referendu.
Zmraženému hráči bez povolení od admina bude smazáno 10% planet a potom každých 24 hodin
dalších 10% planet dokud nebude rozmražen. Tedy důrazně doporučujeme zažádat si o povolení.
Pokud hráč vlastní CP z cizí rasy, kterou nemůže předat nebude mu nikým odebrána
a pozbývá nároku na zmražení.

13. Je zcela zakázáno opatrování nebo starání se o cizí login. Každý hráč smí vlastnit pouze jeden
login a ten používat. Pokud bude využívat více loginů, budou všechny jeho loginy smazány,
bez nároku na jakoukoliv náhradu.
Hráči hrajícím se stejného IP + ID musí hrát v jedné rase, jinak mohou být smazáni, bez náhrady.
Tuto skutečnost musí napsat adminu Good_man, který jim udělí povolení.
Dobýjet při vztahu war mohou v časových odstupech alespoň 10 minut.

Ostatní
14. Mateřské loď, lze použít jen na mise. Útočit s pomocí mateřské lodě je zakázáno.

15. Stavby PO byly pro hráče zrušeny.

16. Kdo může být dán do exilu:
a) Neaktivní hráč s věkem 2 a více dnů.
b) Hráč, který má méně jak 20 planet.
c) Hráč, který neplatí daně nařízené vládou rasy.


Stargate-Game