Skutečná inspirace pro život

08.06.2010 21:51

Co je to SGA?? Internetová hra určená pro volný čas a pro odreagování hráčů => normálních lidí bez rozdílu.

Co obsahuje?? Plno ras které tvoří jeden mohutný celek.

Co je to rasa?? Uskupení hráčů za účelem spolupráce.

Kdo sou Asgardi?? Je to skupina hráčů která tvoří jednotnou rodinu. Každý její člen má danou úlohu, kterou musí plnit. Pro větší odreagovaní se seskupuje na domovské planetě, kde si vypráví o svích zážitcích a prožitých dnech. Všichni maj rozdílné myšlení a jinou povahu, ale mají pochopení pro druhého. Vždy ho podpoří v nouzi a řeší s ním problémy. Žijeme mezi sebou v harmonyi a bez hádek, krytiky a napadání, vždy sme optymysti a vidíme lepší stránky a horší přehlížíme. Každý má právo říct svůj názor ale s ohledem na nevyvolání konfliktů. Člověk je takovej jak ho matka příroda stvořila a změnit ho je nemožné, tak se snažme hrát spolu, tak aby vše vzhlíželo k naší dokonalosti a oddanosti rase, k její posílení a posunu až na samí vrcholek. Zanechme všech hádek, zahoďme je za sebe a podívejme se před sebe... Jako celek dokážeme mnoho ale jako jedinci nemáme šanci.

Rád bych tímto všechny požádal aby zapomenuly na vše špatné co se mezi nimy za poslední dobu přihodilo a zkusili se zamyslet nad tím dobrým co se může stát. Zanechme tedy hádek a stůjme při sobě.


Stargate-Game